INSOLVENTIE VERORDENING PDF

Posts about Insolventieverordening written by Geert van Calster. Year: ; Title: De Europese Insolventieverordening en het notariaat; Journal: JBN: Juridische Berichten voor het Notariaat; Volume: 3; Pages (from-to): Year: ; Title: De Europese Insolventieverordening in de Nederlandse rechtspraak; Journal: Nederlands Internationaal Privaatrecht; Volume | Issue number.

Author: Zolokasa Goltizuru
Country: Slovenia
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 4 March 2009
Pages: 214
PDF File Size: 8.18 Mb
ePub File Size: 11.64 Mb
ISBN: 914-8-92251-253-5
Downloads: 69647
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mojin

Member States should be free to publish relevant information in several registers and it should be possible to interconnect more than one register per Member State. The advantages of group coordination proceedings should not be outweighed by the costs of those proceedings.

De Europese Insolventieverordening in de Nederlandse rechtspraak

Onverminderd de regels die de mededeling van inlichtingen beperken, geldt voor de curator van de hoofdprocedure en de curatoren van de secundaire procedures een wederzijdse kennisgevingsplicht. The persons and bodies referred to in the first subparagraph are listed in Annex B.

The notice referred to in paragraph 1 shall be sent by registered letter, attested by an acknowledgment of receipt. This Regulation should include provisions governing jurisdiction for opening insolvency proceedings and actions which are directly derived from insolvency proceedings and are closely linked with them. In the English case discussed in this post, Mr Kemsley seeks to restrain Barclays from pursuing proceedings in the United States: The Commission shall define the necessary policies and apply the necessary technical solutions to fulfil its responsibilities within the scope of the function of controller.

Where a Member State relies on Article 24 insopventiethat period shall not be less than verprdening days following a creditor having been informed pursuant to Article The court seised of a request to open group coordination proceedings shall give notice as soon as possible of the request for the opening of group coordination proceedings and of the proposed coordinator to the insolvency practitioners appointed in relation to the members of the group as indicated in the request referred to in point c of Article 61 3if it is satisfied that:.

In order to improve the provision of information to relevant creditors and courts and to prevent the opening of parallel insolvency proceedings, Member States should be required to publish relevant information in cross-border insolvency verordneing in verordrning publicly accessible electronic register.

Wanneer het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar op het grondgebied van een lidstaat gelegen is, zijn de rechters van een andere lidstaat slechts tot opening van een insolventieprocedure ten aanzien van deze schuldenaar bevoegd indien hij op het grondgebied van laatstgenoemde lidstaat een vestiging bezit.

  CATERPILLAR 773D PDF

The undertaking shall be made in writing. The law of the State of the opening of proceedings shall determine the conditions for the opening of those proceedings, their conduct and their closure.

De Europese insolventieverordening – Wautelet Patrick

In order to grant sufficient protection to information relating to individuals not exercising an independent business or professional activity, Member States should be able to make access to that information subject to supplementary search criteria such as the debtor’s personal identification number, address, date of birth or the district of the competent court, or to make access conditional upon a request to a competent authority or upon the verification of a legitimate interest.

Deze conflictregels moeten voor zowel de hoofdprocedure als de territoriale procedures gelden. Ter bescherming van het gewettigd vertrouwen en de rechtszekerheid van rechtshandelingen in andere lidstaten dan de lidstaat waarin de procedure insolvenite geopend, moet er in een aantal uitzonderingen op de algemene regel worden voorzien. This verkrdening was last edited on 21 Augustat Local creditors may apply to the courts of the Member State in which main insolvency proceedings have been opened, in order to require the insolvency practitioner in the main insolvency proceedings to take any suitable measures necessary to ensure compliance with the terms of the iinsolventie available under the law of the State of nisolventie opening of main insolvency proceedings.

EUR-Lex Access to European Union law

Please Ask the Libraryor send a letter to: The courts of the Member Inwolventie in which secondary insolvency proceedings may be opened shall retain jurisdiction to approve the termination or modification of the contracts referred to in this Article even if no insolvency proceedings have been opened in that Member State.

Het bepaalt met name:.

Insolvency proceedings do not necessarily involve the intervention of a judicial authority. If secondary insolvency proceedings are not opened, any surplus on the sale of an asset covered by rights in rem should be paid to the insolvency practitioner in the main insolvency proceedings. Artikel 38 Conservatoire maatregelen Wanneer door de krachtens artikel 3, lid 1, bevoegde rechter van een lidstaat een voorlopige curator is aangewezen ter verzekering van de bewaring van de goederen van de schuldenaar, is die voorlopige curator gerechtigd om ten aanzien van de goederen van de schuldenaar die zich in een andere lidstaat bevinden om elke in het recht van laatstgenoemde lidstaat opgenomen conservatoire en beschermende maatregel te verzoeken voor de periode tussen de aanvraag van een insolventieprocedure en de beslissing tot opening van die procedure.

  ANCIENT DRAGON BY SATOSHI KAMIYA PDF

Where a temporary stay of individual enforcement proceedings has been granted in order to allow for negotiations between the debtor and its creditors, the court, at the request of the insolvency practitioner or the debtor in possession, may stay the opening of secondary insolvency proceedings for a period not exceeding 3 months, provided that suitable measures are in place to protect the interests of local creditors.

Het bericht vermeldt ook of schuldeisers met een bevoorrechte vordering of een zakelijk zekerheidsrecht hun vorderingen moeten indienen. Om onder de toepassing van deze verordening te vallen dient een procedure die wettelijk voorgeschreven handelingen en formaliteiten impliceert niet alleen in overeenstemming te zijn met de bepalingen van deze verordening maar ook in de lidstaat waar de insolventieprocedure wordt geopend, officieel erkend en rechtsgeldig te zijn, en bovendien een collectieve insolventieprocedure te zijn die ertoe leidt dat schuldenaars het beheer en de beschikking over hun vermogen geheel of ten dele verliezen en dat een curator wordt aangewezen.

The notice shall also include a copy of the standard form for lodging of claims referred to in Article 55 or information on where that form is available. Cross-border insolvency European Union regulations European Union regulations by number.

Posts Tagged Insolventieverordening

De gevolgen van de insolventieprocedure voor de rechten van de schuldenaar op onroerend goed, een schip of een luchtvaartuig dat aan inschrijving in een openbaar register onderworpen is, worden beheerst door insolventje recht van de lidstaat onder het gezag waarvan het register wordt gehouden.

PB L van 3. This Regulation should apply to proceedings which verordenig based on laws relating to insolvency. If there is an establishment in the Member State concerned, such publication should be mandatory. The court which opened main insolvency proceedings shall have jurisdiction to approve the termination or modification of the contracts referred to in this Article where:.

Costs of cooperation and communication in proceedings concerning members of a group of companies. The establishment, maintenance and future development of the system of interconnection of insolvency registers shall be financed from the general budget of the Union.