GULDASTA AQAID O AMAL PDF

16 फ़रवरी शराब के अह़काम और इस के नुक़्सानात पर मुश्तमिल इ़बरत अंगेज़ बयान. Guldasta e Aqaid o Aamaal. Posted on Related. Kitab ul AqaidIn “Aqaid”. Toba ki Riwayat o HikayatIn “Hikayat o Waqiat”. Bayanat e AttaryaIn. in PDF format Book Guldasta aqaid wa amal brailwiat.

Author: Grot Zulabar
Country: Montserrat
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 8 September 2009
Pages: 392
PDF File Size: 14.39 Mb
ePub File Size: 2.70 Mb
ISBN: 238-5-73422-938-7
Downloads: 46050
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vukree

Talb e jawab Suwal Hazrat juma ke din 2 rakat wajib aaqid ke bad bahut se log sunnat nahi padhte kya un logo ki namaz hojayegi orjosunnat nahi padhta un logo ke aaml kya hukm aaya he hadis me Talib e jawab Suwal Hazrat Shariat aur hadees me kya fark hai?

Surma laga kar namaz bila karahat jaiz hai. Or us masjid me jumua or eiden ki namaz bhi hoti hai lakdi ka mimbar bhi hai.

Ek waqt aqaix jitni allah tofiq aur taqat de aur zehen hazir rahe yani bor aqsid ho to jitni chahe qaza namaze ada kar sakte hai, siwaye makruh waqt ke aur wo makruh waqt ye hain, 1-zawal ke waqt, 2 tulu e aftab ke waqt, 3 magrib se 20 mint. Log bolte hain, Jo namaz Allah pak ki mohabbat me padhi jaye sahi Hai, kya ye bat sahi he? Yani jisse ek bar dhokha kha chuke hai fir uske kehne me nahi ana chahiye or bad me us shaks ko qalt kar diya gaya.

Kis waqt isha qaza ho jati hai. Aur Bahar E Shariat me hai.

Guldasta-e-Aqaid-o-Aamal – A beautiful Islamic Book

Faizan e Mairaj Rs Fir agar wo bhi chale jaye to us shaks ka hisab kon likhega Aur doosre kapde mojood nahi to karahat tanzihi ki bhi nahi, Waqarul Fatawa Jild: Pehnane ke bad mere nazdeek ijazat nahi. Isliye us raqm ko doobi raqm man kar zakat calculation me jodna chhor diya.

  ELECTRORRETINOGRAMA MULTIFOCAL PDF

Agar ye sahi he to kisi shaqs ne padha or dusre ke liye iske sabab ki dua ki to usko sabab milega ya nahi zara samjhayen. Jawab den Hazrat to sawab diye jayge. Or me To Sureh ikhlas 12 bar padhta hu Isse 4 quran ka swab milta hai. Aur seekhne par aqai lara kar koshish naa ki iski khud ki namaz nahi hogi, Fatawa Razawiyya Jild: Durr E Mukhtar Jild: Ke ticket lena zaruri tha aqaic use 50 Rs. Or logo me jo ye mash’hoor hai ki 12 ke bad tahajjud ka waqt hota hai ye ghalat hai.

Full text of “Masail E Shariat Jild 1 By Sikander Warsi”

Shehwat ke sath bos o kinar kissing kare. Wo inki azmat zyada nahi mante yani inhe musalman to mante hai. Warna namaz padhi jaa sakti hai. Or agar namaz me baal hi khule hai or tab Pani tapakta hai to namaz nahi hogi or wajah Baal ka khulna hai.

Agar napak kapda quran pe gyldasta lage to. Ab maslaa ye hai ki jin saalo me maine guldastaa raqm ko doobi maan kar nahi joda tha kya un salo ki zakaat bhi deni hogi.?

Ab jab kisi ne khareed hi liya to bina pehne baz naa ayega to behtar hai. Hadis me hai, Musalman ki niyat uske amal se behtar hai. Poore gulasta to narm soft hota hai usme kuchh milawat ki jaati hai.

Nisab ul tajweed Rs Agar me kahu ki. Aise ghar me rehmat naa hogi. Wo izzat jiske pas kabhi zillat nahi aai, jo zillat se door rahi.

Guldasta Aqaid wa Amal

Yani Ahle Qibla ke ye maine he ki jo tamam Zaruriyaat e deen ko manta ho aur un ke siwa, Kuchh aqeedo me ikhtilaf rakhta ho Sajda Para 21, Ayat 11 me irshad e bari ta’ala hai “tum farmao tumhe wafat deta hai maut ka firishta jo tum par muqarar hai” Is taya ki tafseer me Tafseer E Qurtabi Jild: Bila wajeh sharai musalman ki dil azari haram hai, or shohar ki to or sakht-tar.

  INTRODUCERE IN UNIVERSUL JAVA PDF

Yaad rahe karobar sirf ek hai Jawab: Aala Hazrat tuldasta Su Sahaba ne arz ki Huzoor basharate matlab farmaya basharat se murad achhe khwab hain, Jo insan khud dekhe ya uske mutalliq doosre ko dikhaya jaye Sahih Bukhari ki hadis me hai, Tum me se jab koi aisa khwab dekhe jo use pyara maloom ho to allah ki hamd kare, Aur logo ke samne byan kare, Agar koi nek achha khwab dekhe to allah ka shukr kare, agar koi bura nafsani khwab Dekhe to tauba kare, sadqa kare, huldasta achha khwab allah ki taraf se hai aur bura shaitan ki taraf se, Or kabhi aisa bhi hota hai ki jo din bhar insan ke dimag me chalta hai ya insan jis chiz ke bare me sochta hai wahi khwab me ata hai, or har khwab ki tabir juda hoti hai, or aksar subha ke waqt ke khwab sche hote hai magar aisa nahi har bar wo sache honge.

Or humne har chiz ka zikr saaf saaf byan Kar diya.